Energetická úspornost
mezonety Za Parkem Dobřichovice

 
Celý plášť nástavby vč. střešní konstrukce a podlah je dokonale zateplen. V oknech 
i posuvných dveřích na terasy jsou izolační dvojskla s vysokým součinitelem odporu tepla. Všechny stavební konstrukce vč. konstrukcí teras jsou řešeny tak, aby nedocházelo k tzv. tepelným mostům. Nástavba bude vytápěna a zásobována TUV samostatnou větví ze stávající plynové kotelny. Každá bytová jednotka bude opatřena samostatným elektronickým měřičem tepla a průtokovým měřičem vody. Rozvod otopné vody je po bytě rozveden měděným potrubím, které zajišťuje téměř neomezenou životnost.